پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: سه قطعه زنگوله بال ماده در حال تغذیه در یک مزرعه کشت یونجه واقع در دشت اطراف جاده اصلی قوچان به شیروان، مشاهده شدند.
رئیس اداره محیط زیست قوچان گفت: به ادعای مالک مزرعه که خود از دوستداران محیط زیست و طبیعت است این سه زنگوله بال به همراه بیش از ۵۰ قطعه خروس کولی، ده روزی است در این منطقه حضور دارند.


حسین زاده از مالک مزرعه به دلیل احساس مسئولیت، عدم مزاحمت و ایجاد شرایطی امن برای این پرندگان در محیط مزرعه اش تشکر کرد و افزود: مشاهده زنگوله بال حداقل در ۲۰ سال اخیر، در این حوزه گزارش نگردیده است.

خانواده otidae شامل ۳ گونه هوبره، میش مرغ و زنگوله بال می باشد. زنگوله بال از پرندگان مهاجر و زمستان گذران در کشور ما به شمار می رود.