پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود با کنترل نامحسوس عرصه هی طبیبعی شهرستان شاهرود و میامی ۶ نفر شکارچی غیرمجاز را دستگیر نمودند.
دکتر خاتمی رئیس اداره محیط زیست شهرستان شاهرود در این باره گفت: از متخلفین لاشه ۴ قطعه کبک، ۶ قطعه کبوتر وحشی و ۶ قبضه سلاح شکاری و بیش از ۳۰۰ عدد فشنگ مربوطه کشف و ضبط و متهمین به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین دو نفر از متخلفین به دلیل مبادرت به حمل سلاح مجاز متعلق به دیگران نیز محاکمه خواهند شد.
……………………

…….
اسلحه، مهمات و ادوات کشف شده از شکارچیان غیرمجاز در شاهرودبا عنایت به بند الف ماده ۶ قانون قاچاق اسلحه و مهمات، هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد و طبق ماده ۱۸ قانون مذکور سلاح های مکشوفه نیز به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط خواهد شد.