پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: سه بهله جغد انبار توسط محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در طبیعت رها سازی گردیدند.

فرهاد قلی نژاد، رئیس اداره محیط زیست دزفول در این باره گفت: این سه بهله جغد انبار توسط یکی از شهروندان از انبار یک کارگاه زنده گیری و به باغ پرندگان دزفول و سپس به اداره محیط زیست این شهرستان تحویل و توسط محیط بانان در طبیعت رهاسازی گردیدند.