پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال تماس تلفنی یکی از شهروندان طبیعت دوست مبنی بر مشاهده یک قلاده کاراکال در باغات فین کاشان، محیط بانان و نیروهای آتش نشانی این شهرستان به محل اعزام و حیوان را زنده گیری نمودند.

محیط بانان پس از معاینه اولیه، کاراکال را به اداره حفاظت محیط زیست کاشان منتقل نمودند. پس از مدتی نگهداری و اطمینان از سلامت کامل، این کاراکال در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهد شد.

تصویر: کاراکال زنده گیری شده در باغات اطراف کاشان


کاراکال از گربه سانان کمیاب و در معرض انقراض کشور به شمار می رود که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.تخریب زیستگاه، شکار غیرمجاز پرندگان به خصوص کبک به عنوان یکی از مهمترین طعمه های کاراکال، تصادفات جاده ای و کشته شدن توسط افراد محلی و سگ های گله باعث کاهش شدید جمعیت این گونه ارزشمند در کشور شده و نسل این گونه ارزشمند را در آستانه انقراض قرار داده است.