پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دلیل توسعه ناپایدار فعالیت های انسانی و بهره برداری بی رویه، جنگل های شمال کشور در حال نابودی است و به سرعت از کیفیت و وسعت آنها کاسته می شود. در این میان قطع درختان و چرای دام اهلی مهمترین عوامل تخریب و نابودی جنگل های شمال به شمار می روند. تصاویر این گزارش مربوط به منطقه پیسه سون در شهرستان تالش است.

تصاویر از خلیل غلامی / فارس