قابل توجه دوستانی که ار طریق اس ام اس پیگیر کوی و تصویرش بودن
انداره 8 تا 10 سانت
قیمت هر عدد 3500 تومات
09191744432