خبرگزاری ایرنا: رئیس مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه گفت: شهاب باران امشب، از ابتدای شب تا پنج بامداد فردا در آسمان تمام نقاط کشور قابل رویت است.علی عجبشیری زاده با بیان اینکه این پدیده هر سال دوبار اتفاق می افتد، افزود: بیشترین تعداد شهاب حدود ساعت سه بامداد یکشنبه به علت چرخش زمین و قابل رویت بودن شهاب ها در مسیر رفت و برگشت قابل مشاهده است.


وی اظهار کرد: در منظومه شمسی علاوه بر خورشید به عنوان مادر منظومه و 9 سیاره، بیش از 100 هزار جرم دیگر نیز در اطراف سیاره های مریخ و مشتری وجود دارد که به آنها سیاره های خرد گفته می شود.
رییس مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه گفت: در این منظومه جرم سیاره مشتری 330 برابر جرم زمین است.


عجبشیری زاده با اشاره به اینکه قطر کوچکترین جرم در این منظومه حدود 32 کیلومتر است، ادامه داد: مشتری به علت جاذبه بیشتر، این جرم ها را در میدان مغناطیسی خود نگه می دارد و شرایط حیات در زمین مهیا می شود.
وی یادآوری کرد: علاوه بر این جرم ها، گاهی یک سری اجسام جامد آمونیاکی خارج از منظومه شمسی به داخل این منظومه پرتاب می شود و وقتی از کنار خورشید رد می شوند باد و تابش خورشیدی این جرم ها را از حالت جامد به حالت بخار تبدیل می کند.


رییس مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه گفت: هنگام قرار گرفتن جرم های سیاره های مشتری و جرم های پرتاب شده به داخل منظومه شمسی در برابر خورشید یک هزارم جرم خود را از دست داده و این میزان به صورت مذاب درآمده و هرسال کمربندی بیضی شکل دور خورشید تشکیل می دهند.


عجبشیری زاده اضافه کرد: وقتی این اجرام به نزدیک زمین می رسند، گاهی کشش زمین آنها را جذب کرده و در این هنگام در اثر قرار گیری در اتمسفر زمین و اصطکاک روشن شده و به صورت شهاب قابل مشاهد می شوند.
وی ادامه داد: امشب محققان این مرکز، در صورت مساعد بودن وضعیت جوی این پدیده را کاملا رصد خواهند کرد.

منبع:خبرگزاری ایرنا