محیط زیست > منابع طبیعی- همشهری آنلاین:

رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: افراد متقاضی برداشت نمک از دریاچه ارومیه میتوانند مجوز برداشت نمک را از سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی اخذ کنند.


به گزارش فارس، حمید رعناقد با اشاره به برداشت نمک از ساحل دریاچه ارومیه، اظهار داشت: با توجه به تعیین محدوده و میزان نمک برداشت شده، برداشت نمک از این دریاچه مجاز است.وی با اشاره به مساحت پارک ملی دریاچه ارومیه، تصریح کرد: 570 هزار هکتار در استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی جزو پارک ملی دریاچه ارومیه محسوب میشوند.

رعناقد با بیان اینکه پارک ملی دریاچه ارومیه از اهمیت خاصی برخوردار است، خاطرنشان کرد: اهمیت این دریاچه نه تنها از نظر محلی، منطقه ای و ملی بلکه از نظر جهانی است.رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود: برداشت مواد معدنی از جمله نمک از دریاچه ارومیه از سالهای گذشته در بین بومیان منطقه معمول است.

وی ادامه داد: بومیان با استفاده از استخرهای رسوبی در مکانهای مشخصی اقدام به جمع آوری نمک دریاچه میکردند.رعناقد بر لزوم جمع آوری نمکهای خشک پیرامون دریاچه ارومیه تاکید کرد و یادآور شد: با برداشت این نمکها از بروز مشکلات احتمالی در منطقه اطراف دریاچه جلوگیری میشود.رعناقد اضافه کرد: افراد متقاضی برداشت نمک از دریاچه ارومیه میتوانند مجوز برداشت نمک را از سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی اخذ کنند.