به گزارش سرویس علمی جام به نقل از ایسنا، «نورا نوفک» از متخصصان دانشگاه اولد دومینیون (ODU)* در ویرجینیا این فسیل باستانی با قدمت حدود 3.5 میلیارد ساله را در غرب استرالیا کشف کرد.

این فسیل با ضخامت 0.84 سانتی متر متعلق به میکروبهای تک سلولی سبز- بنفش و لزج مانند است.


این نمونه حدود 300 میلیون سال قدیمی تر از فسیل های باستانی کامل قبلی و تقریبا همسن فسیلهای نیمه یی است که در مناطق مختلف جهان شناسایی شده اند.

حیات میکروبی موجود بر روی این فسیل، نور خورشید را به انرژی تبدیل ، اما بر خلاف گونه های موجود، به جای اکسیژن، گوگرد بسیار بد بویی را تولید میکرد.

«ابیگیل آلوود» زیست شناس نجومی ناسا که چند سال قبل فسیل باستانی دیگری را کشف کرده بود، اثبات وجود حیات در این فسیل را بسیار دشوار عنوان میکند؛ اما محققان موسسه علوم واشنگتن از چندین معیار مختلف برای نشان دادن ویژگیهای میکروسکوپی که تأیید کننده حیات باستانی در این فسیل است، استفاده کرده اند.


نتایج کشف این فسیل باستانی در مجله Astrobiology منتشر شده است.

منبع:جام نیوز