پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال گزارشی از همیاران محیط زیست مبنی بر حضور چند شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات روستای طویل چمن از توابع شهرستان بردسیر در استان کرمان، نیروهای یگان محیط زیست شهرستان به منطقه اعزام و پس از چندین ساعت جستجو و دوربین کشی در ارتفاعات ۳ نفر شکارچی غیرمجاز را مشاهده نمودند.


شکارچیان که متوجه حضور محیط بانان شدند پس از مخفی کردن اسلحه ها سعی در فرار از منطقه داشتند که با تیراندازی هوایی محیط بانان، تسلیم شدند.
………….

.
تصویر: پوست کنده شده و دست و پای قطع شده گراز وحشی توسط شکارچیان غیرمجازشکارچیان غیرمجاز اقدام به شکار ۳ گراز وحشی نموده و مشغول کردن پوست گرازها بودند که توسط محیط بانان دستگیر شدند.
………………………

……….
تصویر: گوشت گراز شکار شده در شهرستان بردسیر کرماناز متخلفین علاوه بر لاشه ۳ گراز وحشی یک قبضه اسلحه پنج تیر، یک قبضه اسلحه دولول، قطار فشنگ، چاقو، دوربین و سایر ادوات شکار کشف و ضبط و متهمین تحویل مقامات قضایی شدند.