ظاهراً این گروه از پرندگان با دارکوبها تفاوت دارند اما جزو خانواده های نزدیک به هم هستند؛ هردوی این پرندگان دارای پاهایی هستند که ۲چنگال به سمت جلو و ۲ چنگال به سمت عقب دارند؛ وقتی پرواز میکنند بال هایشان را به سرعت به هم میزنند و درنتیجه در هنگام حرکت در هوا بالا و پایین میشوند.


توکان منقار بسیار بزرگی دارد که ممکن است تا ۳/۲ طول کل بدنش را شامل شود. دانشمندان هنوز نمیدانند چرا توکان چنین منقار بلندی دارد یا چرا رنگ این پرنده این قدر زیباست. رنگ توکان باعث میشود همنوعان خود را به خوبی تشخیص دهد و جفت خود را جذب کند.

توکان منقارتیز پرنده ای زیبا و یکی از بزرگترین اعضای خانواده توکان هاست. هرچند منقارش به نظر زشت می آید توکان برای خوردن میوه های روی شاخه های بلند درختان آن را بسیار دقیق به کار میبرد.

این پرنده در حالت پرواز منقار بزرگ، بال های پهن و دم کوتاه و چهره منحصربه فردی دارد. توکان ها معمولاً در گروه های کوچک زندگی میکنند.

توکان به وسیله پرت کردن سر خود به سمت عقب غذا را به داخل گلویش پرت میکند.

در حدود ۳۵ گونه از توکا نها امروزه در جهان زندگی میکنند. توکان ها را میتوان فقط در نقاط مرکزی و جنوبی آمریکا یافت.


توکان توکو (Ramphastos toco)
منبع:از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد