پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: بر اساس گزارشات واصله مبنی بر نگهداری تعدادی گونۀ مختلف از پستانداران و پرندگان در یکی از ویلاهای شخصی در شهرستان طرقبه شاندیز، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با اخذ مجوز قضایی پس از ورود به ویلا به بازرسی از محل مربوطه شده پرداختند.


رئیس حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز گفت: در این جریان این بازرسی یک رأس بز وحشی، یک رأس کل وحشی و تعدادی پرنده بومی و غیربومی کشف و ضبط گردید.

مرتضی شیر روز: متأسفانه مالک ویلا درفاصله زمانی اخذ مجوز بازرسی موفق به فروش و خروج تعدادی از گونه ها شده بود که موضوع جهت یافتن مکان نگهداری این گونه ها به صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفته است.

این سومین باغ وحش غیرمجاز شناسایی شده در شهرستان است که مالکین آن اقدام به خرید و فروش، عرضه، تکثیر و نگهداری حیات وحش می نمایند.

رئیس حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز گفت: از دو باغ وحش مکشوفه پیشین نیز تعداد ۱۸۰ قطعه انواع پرندگان وحشی وارداتی و بومی و تعدادی از پستانداران کشف گردیده و این دو پرونده نیز در مراجع قضایی شهرستان در حال بررسی است.

وی گفت: این شهرستان به دلیل شرایط خاص و استقرار تعداد زیادی از ویلاهای شخصی اهالی مشهد و دیگر شهرها به محلی جهت نگهداری حیات وحشی بصورت موردی و یا مشابه باغ وحش مبدل گردیده است.

به استناد ماده ۷ بند ج ماده ۱۰ قانون شکار و صید، خرید، فروش، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی، حمل عرضه و فروش جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع می باشد.