دوستان من دنبال یک عدد طوطی ملنگوی ماده هستم و در مشهد زندگی میکنم هرکی ملنگو ماده نمی تواند نگهداری کند من تجربه در داشتن ملنگو دارم خصوصی بدین شماره میدم