حال محیط زیست ما اصلا خوب نیست این را نه با یه یک نگاه به اطراف بلکه با توجه به شاخصه ها ی جهانی سنجش محیط زیست می توان دریافت.

معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست عصر دوشنبه در جلسه مشترک شورای اداری و کارگروه آمایش سرزمین و محیط زیست استان سمنان با اعلام این نکته که ایران هم اکنون در رتبه یازدهم کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه ای در دنیا قرار دارد، تصریح کرد: در صورت تعمیم تعهدهای کنوانسیون منع تولید گازهای گلخانه ای به کشورهای در حال توسعه باید فکری اساسی در این باره کرد.ابتکار همچنین گفت: بر اساس شاخص های جهانی وضعیت محیط زیست، عملکرد محیط زیست ایران در هشت تا 10 سال اخیر 63 رتبه جهانی سقوط کرده است.

شاخص EPI یا ENVIRNOMENTAL PERFORMANCE INDEX)) شاخصه ای است که بر اساس مطالعه بر روی در 22 شاخص زیست محیطی ، از جمله منابع آب ، آلودگی هوا ، تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی مورد بررسی قرار می گیرد و هر ساله توسط دانشگاه YALE و سایت Environmental Performance Index اعلام می شود.

بر طبق این تحقیق ایران در رتبه 114 قرار دارد که بیانگر مشکلات فراوان بر سر راه دولت فعلی و خانم ابتکار برای باز سازی وضعیت محیط زیست است. جدول و تصویر زیر وضعیت کشورهای مختلف را دراین زمینه نشان می دهند.
منبع:خبر آنلاین