قوی فریادکش


نام علمی : Cygnus Cygnusنام انگلیسی: Whooper Swan نام فارسی: قوی فریادکش


مشخصات ظاهری: این پرنده، 153 سانتی متر طول دارد و به اندازه ی قوی کنگ، اما شبیه قوی کوچک است . با این تفاوت که گردن و منقارش بزرگتر و زردی روی منقارش بیشتر است. منقار این پرنده ؛ از قاعده تا نوک زرد و نوک منقار و ابتدای آن سیاه است.

گردن را راست نگه می دارد و در پایین گردن خمیدگی بخصوصی دارد.و پروازش آرام و بی صداست، اما شبیه قوی گنگ بال زدن محکمی دارد. پرنده ی نابالغ وجوان، شبیه نابالغ قوی کوچک است، با این تفاوت که، سر و گردنش بزرگتر است. در اولین زمستان ، اغلب پرندگان جوان ، همراه پرندگان بالغ اند.

صدا: صدای پرنده شبیه قوی کوچک است، اما قوی تر ، کشیده تر و آهنگین، به صورت «ها-ها- ها» یا «کو-کو-کو» و معمولا سه سیلابی است.

زیستگاه: این پرنده در سواحل دریاها، باتلاق ها، دریاچه ها و رودخانه های عریض یه سر برده و به صورت مهاجر زمستانی در یاران و ترکیه، به طور سرگردان در قبرس مشاده می شود.

حفاظت: ضروری است با جدیت از شکار و تعقیب این پرنده، جلوگیری شود.

منبع:کویرها و بیابان های ایران