پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: رئیس اداره حفاظت محیط زیست تربت حیدریه گفت: بر اساس گزارش سرشماری وحوش در سال ۱۳۸۹، تعداد ۱۰۷ راس قوچ ومیش وحشی اوریال در منطقه شکار ممنوع ژرف مشاهده و ثبت شده است. این درحالیست که در سال ۱۳۹۰، به ۱۹۶ راس و در سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۵۶ راس قوچ و میش وحشی در عرصۀ ۱۸ هزار هکتاری در حوزه استحفاظی تربت حیدریه مشاهده و ثبت گردیده است.
سعید پشم چی افزود: نظر به پتانسیل بالای منطقه و پیرو هماهنگی های به عمل آمده با مقامات قضایی خصوصا حمایت قاطع دادستان محترم شهرستان تربت حیدریه در خصوص اجرای طرح های پیشگیرانه از شکار و صید بیرویه و غیرمجاز در منطقه، طی چهار سال گذشته افزایش جمعیت وحوش رشد قابل توجه و چشمگیری داشته است.

………………………………….تصویر: قوچ و میش اوریال در منطقه شکار ممنوع ژرف
رئیس حفاظت محیط زیست تربت حیدریه با اشاره به شمارش ۴۳۰ رأس قوچ و میش وحشی اوریال در سرشماری اخیر وحوش در منطقۀ شکار ممنوع ژرف، اذعان داشت با ارتقاء چشمگیر ارزش های اکولوژیکی منطقۀ یاد شده، نیاز به حمایت بیشتر از محیط بانان و تأمین نیروی انسانی و پاسگاه محیط بانی بیشتر احساس می شود.
منطقه شکارممنوع ژرف بعنوان یک زیستگاه ارزشمند در صورت تامین نیروی انسانی، تکمیل چارت سازمانی و تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز می تواند یکی از ذخیره گاه های مهم گونه شاخص قوچ و میش وحشی در استان خراسان رضوی و حتی در سطح کشور قلمداد شود.

سرشماری امسال با همکاری رئیس و پرسنل حفاظت محیط زیست شهرستان خواف در قالب ۵ گروه بصورت دیده بانی خطی و پیمایشی صورت گرفت و تمام نقاط و محدوده های مشاهده وحوش در مسیر پیمایش و سرشماری با دستگاه جی پی اس توسط ماموران ثبت گردید.
شهرستان تربت حیدریه به دلیل وسعت زیاد مناطق کوهستایی، زیستگاه ها مهم گونه هایی چون قوچ و میش اوریال، کل و بز وحشی و گوشتخوارانی همچون پلنگ و کفتار به شمار می رود.