آبشار بیار، بجنورد


نام آبشار: آبشار بیار، بجنورد


آبشار بيار بجنورد در موقعیت جغرافیایی E565657 N373228 در استان خراسان رضوی واقع است.


این آبشار به فاصله یک کیلومتری جنوب شهر آشخانه ودرجوارروستای بیارواقع شده است . آبشار در میان دره ای به همین نام و در محدوده شهرستان مانه و سملقان قرار گرفته و از ارتفاعات جنوب روستا سرچشمه می*گیرد. ارتفاع آبشار حدود 15 متر است.
شهرستان مانه و سملقان از نظر جغرافیایی به دو قسمت کوهستانی و دشتی تقسیم می*شود. بخش کوهستانی عمدتاً در جنوب و جنوب غربی شهرستان قرار گرفته و کوه*های قورخورد و حسن*بگ در این محدوده قرار می*گیرند.

بخش دشتی در غرب شهرستان و محدوده*هایی در شمال و مرکز شهرستان را شامل می*شود که مراکز جمعیتی را در خود جای داده است. جریان دائمی رود اترک از بخش جنوبی این شهرستان می*گذرد. به طور کلی وجود منابع آب دائمی و خاک حاصلخیز این شهرستان را به یکی از مناطق عمدۀ کشاورزی استان تبدیل کرده است.

رطوبت نسبی بالا و چشمه*های جوشان باعث ایجاد جنگل*های انبوه و مراتع سرسبز در نوار جنوبی شهرستان و دامنه*های رشته کوه*یامان داغی شده است.
وجود منابع سرشار طبیعی در شهرستان مانه و سملقان از دیرباز جمعیت*های انسانی را به خود جذب نموده و باعث پرورش فرهنگ*های درخشان در منطقه شده است. وجود آثار تاریخی از دوره*های پیش از تاریخ تا دوره معاصر در بخش*های مختلف این شهرستان گویای استقرار مداوم بشر در این خطه است.

بر اساس پژوهشهای باستان شناسی بخش*هایی از شهرستان مانه و سملقان برای نخستین بار در حدود هشت هزار سال پیش مسکونی شده که آثار آن را می*توان در تپه قلعه خان در دشت سملقان مشاهده کرد. این شهرستان طی دوره هخامنشی به عنوان بخشی از شهربانی پارت مطرح بوده و طی دوره*های اشکانی و ساسانی نیز بسیار مورد توجه بوده است. پراکندگی محوطه*های استقراری، قلعه*های تدافعی، مراکز مذهبی و نیز کشف سکه*های دورۀ ساسانی در بخش*های مختلف شهرستان گواه این مدعی است.