آبشار بویوک شیران، ماهنشان


نام آبشار: آبشار بویوک شیران


آبشار بویوک شیران در موقعیت جغرافیایی N364946 E472756 در استان زنجان واقع است.


این آبشار در دره شمالی جنوبی مابین روستاهای قاضی کندی و توزلار واقع شده است. فاصله آبشار از روستای قاضی کندی در حدود 4 کیلومتر و از روستای توزلار 2 کیلومتر است. ارتفاع آبشار در حدود 10 متر است و از دیواره ای صخره ای به پایین میریزد. آبشار در ارتفاع 1827 متری از سطح دریا واقع شده و پس از عبور از روستاهای پایین دست به رودخانه قزل اوزن میریزد.

روستاى قاضى كندى از توابع شهرستان ماهنشان استان زنجان و در غرب اين استان واقع شده است. از شهرستان هاى همجوار اين روستا مى توان شهرستان هشترود و تكاب را نام برد. دسترسی به روستای قاضی کندی از طریق جاده ارتباطی شهرستان ماهنشان به این روستا امکانپذیز است.