من آمادگی نگهداری 2 تا بچه گربه رو دارم.اگر سراغ داشتید حتما ایمیل بدید: parsa20593@yahoo.com