پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال دریافت گزارش مردمی مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات روستای دیشکان، نیروهای یگان محیط زیست شهرستان بردسیر استان کرمان به منطقه اعزام و پس از چندین ساعت جستجو و دوربین کشی دو نفر شکارچی غیرمجاز را در دره زنگوئیه مشاهده نمودند.
شکارچیان که متوجه حضور مامورین شده بودند سعی در فرار از منطقه داشتند که با حلقه محاصره و تیراندازی از طرف محیط بانان مواجه و تسلیم مامورین شدند.

تصویر: شکارچیان غیرمجاز دستگیر شده در شهرستان بردسیر به همراه لاشه ۲ کل و بز وحشی و ادوات شکار
از متخلفین لاشه دو راس کل و بز وحشی، یک قبضه اسلحه برنو و یک قبضه اسلحه دولول متعلق به غیر کشف و ضبط و متهمین به همراه پرونده تخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.