دیده بان حقوق حیوانات
: راز کوخه ها ی پنهان شکارچیان رامهرمز در عملیات*های ویژه محیط*بانان فاش شد.
به گزارش ایران، این صیادان در کوخه*ها به کمین می*نشستند تا با روش*های مختلف و شوک*آوری به زنده*گیری پرندگان شکاری دست زده و به کشورهای حوزه خلیج*فارس ترانزیت می*کردند.پرندگان شکاری بشدت موردعلاقه قوش بازان عرب هستند و شیوخ عرب با آموزش این پرندگان از آنان برای شکار، به*خصوص شکار هوبره استفاده می*کنند.صیادان پرندگان شکاری در کوخه – مخفیگاه*های زیرزمینی- نشسته و از قمری، گنجشک یا کبوتر به عنوان طعمه برای صید دلیجه و از دلیجه به*عنوان طعمه برای صید پرندگان شکاری ارزشمند بویژه شاهین و بالابان استفاده می*کنند.

حسن آقاشیر محمدی رئیس اداره محیط*زیست رامهرمز گفت: با تلاش شبانه روزی مأموران محیط زیست رامهرمز و افزایش گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت در مهرماه سال جاری توانستیم با ردیابی ۲۳ کوخه نقشه صیادان را بی*رنگ کنیم و با جمع*آوری ۲۳ رشته تور زنده*گیری و تخریب جمعاً ۴۰۰ متر سیم تله زنده*گیری هوبره به مبارزه*ای ویژه با شکارچیان غیر قانونی دست بزنیم.
وی افزود: در این عملیات*ها ۹ کبوتر، یک پنجشک، ۱۰ بهله*دلیجه، یک بهله سارگپه، هفت دراج، دو باقرقره و جسد یک هوبره که در تله گیر کرده و توسط شغال خورده شده بود به*دست آمد.

رئیس اداره محیط*زیست رامهرمز اظهار داشت: در این دوره ۱۱ متخلف شامل سه صیاد کوخه*ای، ۳ شکارچی دراج و باقرقره و پنج متخلف هنگام شروع به شکار دستگیر شدند و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفتند و قانونگذار به استناد تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید، برای هر کس که مبادرت به زنده*گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و قاچاق پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده که به*مدت سه سال است، جزای نقدی از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون ریال در نظر گرفته است.
همچنین علاوه بر این مجازات، جریمه نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست از بابت صید و شکار غیرمجاز هر بهله دلیجه ۲۰ میلیون ریال و بابت هر قطعه قمری ۴۰۰ هزار ریال و بابت هر بهله شاهین، بحری و بالابان ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

شگرد شکار شناطه

آقاشیرمحمدی افزود: همچنین در این زمان در جریان تعقیب و گریز موتورسوارانی که به روش شناطه قصد زنده*گیری پرندگان شکاری کمیاب را داشتند با آنان برخورد لازم صورت گرفت که باعث رهاسازی یک بهله پرنده شکاری زنده*گیری شده -احتمالاً بالابان- در جریان فرار توسط شکارچیان و کشف تعدادی کبوتر مخصوص صید شناطه شد.وی ادامه داد: شناطه وسیله*ای پروانه*ای شکل و ساخته شده از سیم مفتول است که به*وسیله دو رشته نخ در کمر کبوتر زنده ثابت شده و روی آن نخ*هایی گره*دار تعبیه می*شود.

در این روش یک قطعه سرب سنگین نیز به پای کبوتر وصل شده و با مشاهده پرنده شکاری توسط صیادی که ترک یک موتورسیکلت در حال حرکت نشسته کبوتر در آسمان رها می*شود.کبوتر پس از اندکی پرواز و جلب توجه پرنده شکاری به خاطر وزن زیاد سرب متصل به پایش به زمین می*افتد و پرنده شکاری برای صید کبوتر پایین آمده و چنگال*هایش را در بدن کبوتر فرو می*کند.

پس از آن چنگال*های پرنده شکاری در نخ*های گره*دار شناطه تعبیه*شده در پشت کبوتر گیر کرده و به دلیل سرب متصل به پای کبوتر پس از اندکی پرواز خسته شده، فرود می*آید و توسط صیادان موتور سوار تعقیب و زنده*گیری می*شود.پرندگان شکاری نقش بسزایی در کنترل جمعیت خزندگان، جوندگان و حتی بعضی از سگ*سانان دارند.
این پرندگان از ارزش حفاظتی بالایی برخوردار بوده و جزو گونه*های حمایت شده محسوب می*شوند.وی در پایان گفت: زنده*گیری، شکار و قاچاق پرندگان شکاری به کشورهای حوزه خلیج فارس، نسل این گونه*های ارزشمند کشور را در آستانه انقراض قرار داده است.