پروانه دم چلچله ماكائون


طبقه بندی فارسی : چلچله پروانگانطبقه بندی انگلیسی: Papilionidaeنام فارسی: پروانه دم چلچله ماكائون

گزارش پراكندگي در ايران :
آذربايجان ، شمال زاگرسالبرزكپه داغجنوب ايران ( فارس ، كرمان ، بلوچستان )پراكندگي جهاني اين پروانه از شمال آفريقا ، اروپا تا ژاپن مي باشد و در ايران براي اولين بار 167 سال پيش توسط منتريس از شمال كشور گزارش گرديد.

اين پروانه زيبا به چمنزارهاي پرگل علاقمند مي باشد . زمان پرواز آنها بهار و تابستان بوده و داراي دو تا سه نسل در سال است. نوزادان از گياهان تيره چتريان و سداب تغذيه مي كنند.منبع:کویرها و بیابان های ایران