پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود در جریان گشت و کنترل مناطق اطراف شهر میامی ۳ نفر متخلف شکار و صید را دستگیر نمودند.
مهدی خاتمی رئیس اداره محیط زیست شاهرود در این مورد گفت: دو نفر از متخلفین قبل از اینکه موفق به شکار شوند و نفر سوم به همراه لاشه ۴ قطعه کبک دستگیر شده اند.

از متخلفین بجز لاشه ۴ قطعه کبک دو قبضه اسلحه ساچمه زنی، یک قبضه اسلحه گلوله زنی که تغییراتی در کالیبر آن بوجود آمده و ۱۴ عدد فشنگ ساچمه، ۲۲ عدد فشنگ گلوله روسی و ۶ عدد پوکه مربوطه، مقداری باروت، اسپری فلفل، یک عدد فشنگ ساچمه دست ساز غیرمجاز، دوربین چشمی و فاصله یاب کشف و ضبط شد.
متخلفین پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شهر میامی شدند و اولین جلسه رسیدگی به اتهامات آنها نیز برگزار شده است