پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: دکتر معصومه ابتکار در مراسم امضای سند فاز دوم پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که صبح امروز یکشنبه ۱۲ آبان ماه در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با بیان اینکه فاز نخست این پروژه با وجود دشواری های حفظ گونه در زیستگاه طبیعی آن بر اساس ارزیابی های سازمان ملل یک موفقیت بین المللی تلقی می شود، اظهار داشت: فاز اول این پروژه زمینه ای را فراهم کرده است که راه را ادامه دهیم و نگرانی ها و محدودیت هایی که کماکان در بسیاری از زیستگاه های کشور وجود دارد به فضای متعادل تبدیل شود.
مسئولین تصمیم گیرنده در فوتبال زمینه استفاده از نماد یوزپلنگ آسیایی در مسابقات جام جهانی را فراهم کنند
وی با اشاره به اینکه در فاز دوم سند حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، این گونه بعنوان یک گربه جذاب با بیشترین کاریزما معرفی شده است، گفت: خوشحالیم این گونه جذاب را در کشور داریم و امید است بعنوان نمادی برای ورزشمان استفاده شود.
ابتکار ادامه داد: امیدواریم تمام مسئولین که در فوتبال تصمیم گیرنده هستند زمینه استفاده از نماد یوزپلنگ آسیایی در مسابقات جام جهانی را فراهم کنند.
وی با بیان وجود نگرانی ها جدی در دوره اول پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، تاکید کرد: برای حفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض باید حساسیت های ملی داشته باشیم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست، چرخه حیات را چرخه بهم پیوسته و بسیار پیچیده دانست و گفت: تصور ادامه زندگی بدون یکی از گونه ها، سطحی نگری است و برای ادامه حیات به همه این گونه ها نیاز داریم.
به گفته ابتکار، هم اکنون اطلاعات پایه خوبی در زمینه مدیریت گونه یوزپلنگ جمع آوری شده است، مشکلات شناسایی و راهکارهای عملی و واقع بینانه با همکاری تشکل های مردم نهاد وجود دارد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، خواستار تهیه الگوی ملی حفاظت برای همه مناطق حفاظت شده و زیست بوم های آسیب دیده کشور در فاز دوم پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شد و گفت: در دوره دوم این پروژه الگوی ملی و بین المللی حفاظت تدوین شود که بعنوان یک الگوی بین المللی و تجربه موفق قابل عرضه جهانی باشد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در فاز دوم پروژه نقشه راه روشنی تعریف شود که بسیاری از مشکلات محیط زیست کشور که ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع است، برطرف شود.
وی با بیان اینکه تهدیدات زیست محیطی ایران ابعاد جهانی دارد و آسیب های زیست محیطی جهان به کشور ایران می تواند منطقه را تحت تاثیر قرار دهد،خواستار همکاری بشتر سازمان ملل متحد در عرصه های مختلف زیست محیطی شد.
گری لوئیس: ۱۱۰ محیط بانان برای ۶ میلیون هکتار وسعت زیستگاه های این گونه بسیار کم است
گری لوئیس نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در این مراسم با اشاره به اینکه امضای این سند یک کار سمبلیک است،* گفت: هدف از امضای این سند افزایش همکاری برای حفظ این گونه بسیار ارزشمند در این کره خاکی است.
وی گفت: قرار است، این گونه را با تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم که پیش رو دارد حفظ کنیم و در قدم اول در ارتباط با ماهیت و نوع تهدیدات یوزپلنگ آسیایی اطلاعات بیشتری جمع آوری می شود.
نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران با تاکید بر اینکه در فاز دوم پروژه حفاظت از یوزپلنگ شرایط محیط بانان زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی تقویت می شود، اظهار داشت: ۱۱۰ محیط بانان برای ۶ میلیون هکتار وسعت زیستگاه های این گونه بسیار کم است که باید حمایت شود.
وی ادامه ادامه داد: در فاز دوم پروژه تلاش می شود که مردم کمک کنند که مناطق و زیستگاه یوزپلنگ حفظ شوند.
گری لوئیس با اشاره به همکاری نزدیک ایران و سازمان ملل در این پروژه، *اظهار داشت: مالکیت اصلی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی دولت ایران است که اعتبار زیادی به این پروژه اختصاص می دهد.
وی ادامه داد: در مقابل هر یک دلار سازمان ملل پنج دلار از طریق دولت ایران برای پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تامین می شود.
نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران با تاکید بر اینکه نقش جوامع محلی برای پایداری این پروژه اهیمت دارد، گفت: در ارزیابی فاز اول پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که در سال ۲۰۰۸ انجام شد، مشخص شد این پروژه نقش مهمی در نجات یوزپلنگ از انقراض داشته است.
احمد علی کیخا: حداقل ۵۰ قلاده یوزپلنگ آسیایی در کشور وجود دارد
احمد علی کیخا معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امضای سند فاز دوم پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی گفت: فاز اول پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از سال ۲۰۰۱ شروع و اعتبار آن حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بوده که ۵۰ درصد از طریق undp (برنامه عمران سازمان ملل متحد) و ۵۰ درصد از طریق سازمان حفاظت محیط زیست در طول سال های اجرای پروژه تامین شده است.
وی با بیان اینکه آموزش، تحقیقات،* پایش و حفاظت از محورهای پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی بوده است،* گفت: در طول اجرای این پروژه با محدودیت هایی از جمله ثبت تصاویر یوزپلنگ مواجه بودیم که خوشبختانه امروز فیلم های متعدد از جمعیت یوز در زیستگاه های مختلف گرفته شده است.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در گذشته وسعت زیستگاه این گونه در معرض خطر انقراض یک و نیم میلیون هکتار پیش بینی می شد، اظهار داشت: امروز وسعت زیستگاه این گونه ۶ میلیون هکتار شناسایی شده است و هنوز کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست احتمال می دهند وسعت زیستگاه آن وسیع تر از این میزان است.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر با توجه به تصاویر ثبت شده حداقل ۵۰ قلاده یوزپلنگ آسیایی در کشور وجود دارد و این جمعیت به شرایط تثبیت رسیده است، افزود: هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب و حذف خطرات انقراض این گونه فاصله داریم.
احمد علی کیخا گفت: ظرفیت سازی خوبی در حوزه تشکل های مردم نهاد شده است و بخش عظیمی از بار تحقیقاتی این پروژه توسط این تشکل ها انجام می شود.
وی با اعلام اینکه فاز دوم پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی بر استفاده از مردم در حفاظت متمرکز می شود، گفت: هدف این پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با مشارکت مردم است.
وی ادامه داد: اکوتوریسم پایدار در منطقه توران،* مدیریت مشارکتی چرای دام در میاندشت و شکار پایدار در یزد در فاز دوم این پروژه دنبال می شود.

وی با بیان اینکه انتظار است در این پروژه مردم منافع مشترک حفاظت را لمس کنند،* افزود: حفاظت از این گونه رابطه مستقیمی به مشارکت جوامع محلی دارد.

منبع خبر :پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران