دیده بان حقوق حیوانات
: دانشمندان آرژانتینی موفق به شناسایی راهی برای تبدیل گاز تولید شده توسط سیستمهای گوارشی گاوها به سوخت شده اند.

به گزارش ایسنا، محققان موسسه ملی فناوری کشاورزی آرژانتین مدعی هستند که این ابتکار میتواند گازهای گلخانه*ای را که مسبب گرم شدن جهانی هستند، مهار کند.
متان از گاز گوارشی گاوها جدا شده و میتوان از آن برای تامین سوخت خودروها و دیگر دستگاه ها استفاده کرد.

محققان از سیستمی از دریچه ها و پمپ ها برای جمع آوری و پردازش این گاز استفاده کرده اند.
این شیوه تجربی به کانال زنی از حفره های معده گاو از طریق لوله و به درون یک مخزن میپردازد.این گازها که به آروغ شناخته شده اند، سپس برای جداسازی متان از گازهای دیگر مانند دی اکسید کربن مورد پردازش قرار می گیرند.

متان جزء اصلی گاز طبیعی است که برای تامین سوخت همه دستگاه ها از خودروها گرفته تا تاسیسات مورد استفاده قرار می گیرد.
هر راس گاو روزانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ لیتر متان خالص از خود منتشر کرده که برای تامین نیروی یک یخچال طی ۲۴ ساعت کافی است.

آرژانتین یکی از بزرگترین صادرکنندگان گوشت گاو در جهان بوده و حدود ۵۱ میلیون گله گاو دارد.
گازهای منتشر شده از این حیوانات مسؤول ۳۰ درصد کل انتشارات گلخانه ای این کشور هستند و متان ۲۳ برابر دی اکسیدکربن بر گرمای جهانی تاثیر دارد.