فیلم حمایت چهار مار کبری از کودکی در هند بسیاری از کاربران اینترنت را شگفت زده کرده است. در فیلم گرفته شده دیده میشود این کودک در میان چهار مار کبری که حالتی تهاجمی و آماده باش به خود گرفته اند محافظت میشود.

مارها همه تا کمر ایستاده و دور کودک هندی را احاطه کرده اند. پس از انتشار چنین فیلم شگفت آوری بسیاری از کاربران اظهار نظرهای متفاوتی از خود نشان داده اند.

برخی نوشته اند که یک پدر و مادر چگونه توانسته اند کودک خود را بی پروا در میان چهار مار کبری رها کنند. اما برخی نیز نظر داده اند این یک ترفند جدید است و آنها مارهای دست آموزی هستند که با کودک و بوی بدن او از قبل آشنایی داشته اند. آنها هیچ تهدیدی برای بچه کوچک به حساب نمی آیند و تنها دیدنشان هر بیننده ای را شگفت زده میکند.

لینک فیلم:
http://www.shahrekhabar.com/picnews/1383370260615599