پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: روز گذشته (جمعه ۱۳۹۲/۸/۱۰) محیط بانان شهرستان فیروزکوه مستقر در سرمحیط بانی ارجمند به نام آقایان مرتضی کیا و امیرحسین فیروزنیا چهار نفر شکارچی غیرمجاز را در ارتفاعات نمرود پس از چندین ساعت تعقیب و گریز و پیش از اقدام به شکار دستگیر نمودند.
از متخلفین چهار قبضه اسلحه شکاری و تعداد ۲۶ عدد فشنگ ساچمه زنی و ۱۴ عدد فشنگ چهارپاره کشف و ضبط و متهمین جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.