دیده بان حقوق حیوانات: ۲ ماشین آتش نشانی، ۳ وسیله نقلیه دیگر، ۱۰ آتش نشان و تجهیزات ویژه نجات گرفتاران در آب، همه اینها برای نجات یک سنجاب! تصاویری که در زیر میبینید مربوط به نجات یک سنجاب گرفتار شده در کانال آب است که طی آن، ۱۰ آتش نشان با ۵ وسیله نقلیه به محل اعزام شده اند. البته بعد از تلاشهای فراوان در انتهای کار تنها با صرف ۲۰ دقیقه وقت و با استفاده از یک نردبان، این سنجاب خوشبخت را نجات دادند.