تحقیقات نشان میدهد مرگ آگاهی در بعضی از حیوانات وجود دارد و با مطالعه دقیق رفتار آنها میتوان نتیجه گرفت که لحظات پایان عمر حیوانات برای خودشان و اطرافیانشان قابل درک است.به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،
به نقل از جام، شامپانزه ها شبیه ترین موجودات به انسان به لحاظ تکاملی هستند و خصوصیات فیزیکی و روانشناختی مشابه زیادی با انسانها دارند.

زیست شناسانی که مدت ها محل زندگی شامپانزه ها در باغ وحش اسکاتلند را زیر نظر گرفتند برای مثال به مرگ شامپانزه ماده پنجا ه ساله ای در سال ۲۰۰۸ اشاره میکنند.

در آخرین ساعات زندگی این شامپانزه، همه اعضای گروه روی سکوی نزدیک او جمع شده و آرام پوست او را نوازش میکردند. پس از مرگ این شامپانزه ماده، همه از او دور شدند و تنها دختر او تمام شب را کنار مادرش باقی ماند. نکته جالب دیگر این که حتی پس از چند روز و عادی شدن رفتار شامپانزه ها، آن ها تا چند روز روی سکویی که شامپانزه پیر آخرین ساعات زندگی اش را روی آن گذراند، جست وخیز نمی کردند.

فیل

تحقیقات زیادی اثبات میکند که فیلها نسبت به مرگ آگاهند و در لحظات مرگ با یکدیگر مهربان تر میشوند و نه تنها خویشاوندان درجه اول بلکه بقیه فیلها نیز نسبت به فیلی که لحظات آخر زندگی را میگذراند، توجه ویژه دارند و با حالتی حاکی از ترحم تلاش میکنند نیازهای او را رفع کنند. برای نمونه فیلی که در حال مرگ بود، پنج خانواده از فیلهای دیگر به حالت پرستاری به فیل در حال مرگ سر میزدند و به او برای زنده ماندن کمک میکردند.

قو

قوها پرندگان زیبا و از مخلوقات خارق العاده خداوند هستند. در افسانه های قدیمی آمده که قوی گنگ در طول عمر هیچ صدایی تولید نمیکند و تنها در نزدیکی لحظات مرگ، به گوشه ای دنج پناه برده و آوازی زیبا به عنوان اختتامیه عمر خود می خواند که با اتمام آواز جانش را از دست میدهد.

هنوز کسی به درستی نمیداند که آیا قوها واقعا آخرین لحظه های زندگی خود را تشخیص میدهند یا خیر اما افسانه ها و تعاریف نمادین در مورد این جانداران زیبا هم چنان در فرهنگهای مختلف پابرجاست.

منبع:باشگاه خبرنگاران