دیده بان حقوق حیوانات: بعد از یک ساعت تلاش ماموران آتش نشانی ایستگاه شماره یک شهرستان ماکو گربه بازی گوش گرفتار در پایه ستون در حیاط یک منزل مسکونی نجات یافت .
حمید قاسمی از ماکو