مجسمه ساز بریتانیایی جیمز دوران با استقاده از تخته چوب های بازیافتی مجسمه هایی بسیار زیبا از حیوانات ساخته است که تقریبا اندازه هایشان هم واقعی است.او مجسمه این حیوانات را در حال راه رفتن یا دویدن درست کرده است و اعتقاد دارد که این سبک شور و هیجان خاصی را منتقل می کند.