هنرمند لهستانی مارتا کلونوسکا با استفاده از شیشه های خرد شده این مجسمه های زیبا و خطرناک را ساخته است. هر یک از این مجسمه ها از دور به شکل یک حیوان پر مو و پشمالو پدیده میشوند ولی از نزدیک که مشاهده کنید آن مو ها چنان نرم هم نیستند و در واقع تکه های تیز شیشه را در آن خواهید دید. او این تکه های شیشه ای را بر روی یک شاسی فلزی و با نظم و زیبایی تمام نصب نموده و این آثار خارق العاده را بوجود آورده است.