اين ببر سيبري که در باغ وحش زندگي ميکند با کدو تنبل هالووين بسکتبال بازي ميکند او مي خواهد کدو را از بالا به پايين بياورد که با تلاش فراوان به بالاي درخت رفته و کدو را بدست مي آورد .