آبشار آسیاب دومن، بستک


نام آبشار:آبشار آسیاب دومن


آبشار آسیاب دومن در موقعیت جغرافیایی N270923 E541358 در استان هرمزگان واقع است. این آبشار در فاصله 4 کیلومتری شمال غربی روستای گتاب از توابع دهستان کرخود شهرستان بستک قرار دارد. آسیاب دومن نام آسیابی در نزدیکی این آبشار و یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

آسیاب یا آش (آس) همانطور که به گویش محلی آن را می*نامند، ابتکاری جالب و بسیار شگفت انگیر از دوران پیشین در منطقه بستک هرمزگان رواج داشته بوده*است. آسیاب دوسنگ گرد و مسطح روی هم نهاده و سنگ پائینی در میان میلی آهنین و یا چوبین از سوراخ میان سنگ پائینی در گذشته و سنگ زبَرین به نیروی آب می*چرخد و دانه*ها را خرد می*کند وآرد می*سازد. آسیابها در پائین پل بند جای دارند و چاههای مخزن انباشت انرژی آب و شبکه آبرسانی به آسیابها در دل صخره طبیعی یا جدول در دو سمت محور رودخانه کنده و جا سازی شده*اند. جند آسیاب در منطقه من جمله آسیاب دومن، جو و گندم شهروندان بستکی و بخش*های توابع و روستاهای دور و نزدیک پیرامون آنرا با بهره گیری از انرژی آب، آرد می*کرده*اند.


از چندی پیش، با متروک شدن آسیابهای قدیمی، گردش آب در این مجموعه صنعتی از کنترل خارج شده و اینک در اغلب مجاری فرسوده این شبکه صنعت به هرز می*رود. پس آب آسیابها از کار افتاده بصورت آبشارهای زیبائی از جای جای صخره بیرون می*ریزد که جذابیت چشمگیری دارد، مانند آبشار آسیاب دومن که جذابیت خاصی دارد. دسترسی به روستای گتاو و آبشار آسیاب دومن از طریق جاده ارتباطی بستک به بندرلنگه امکانپذیر است.منبع:کویرها و بیابان های ایران