کشف ماری بسیار عجیب که ظاهر غیر عادی اش باعث شگفتی جانورشناسان شده است..!
کشف ماری بسیار عجیب در اعماق دریا که ظاهر بسیار زیبایی دارد و به معمایی برای جانور شناسان و همه کسانی که درباره ی جانوران تحقیق می کنند بدل شده است.
این مار بی رنگ و شفاف از عجیب ترین مخلوقات دریایی است. مکان زندگی این مار دریایی شفاف اندونزی است و در قعر دریا زندگی می کند.این ماهی به هنگام روز ساکن است و در شب ها فعالیت می کند و توانایی بالایی در جابجایی و حرکت سریع دارد.سوالی که با مشاهده این موجود زنده پیش می آید این است که خون این مار دریایی کجاست؟ چرا بی رنگ است؟ چرا بدون رنگ است؟ و چگونه تغذیه می کند؟این سوالاتی است که ظاهرا جانورشناسان هنوز به آن پاسخی نداده*اند.کشف این موجودات ،قدرت خداوند و عظمت بی انتهایش در خلق موجوداتی زیبا و عجیب را نشان می دهد.موجوداتی که شاید بشر هیچ گاه نتواند دلیلی برای پیدایش یا چگونگی زندگیشان پیدا کند.