پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: نیروهای یگان حفاطت محیط زیست شهرستان کلات حین گشت در منطقه حفاظت شده ارس سیستان متوجه قطع شدن تعدادی از درختان جنگلی شدند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان کلات گفت: بعد از انجام تحقیقات کامل و شناسایی فرد متخلف طی هماهنگی با مقامات قضایی و اخذ مجوز ورود به منزل، در جریان بازرسی از منزل فرد متخلف تعداد ۴۰ عدد چوب دستی تهیه شده از درختان جنگلی در حین پخت در آتش تنور جهت فروش کشف و ضبط شد.

اباذر حسین نژاد افزود: متخلف بعد از قطع درختان جهت پوست کندن و استحکام، چوب آنها را به وسیله آتش گرم می نمود که در این حین دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

گونه قطع شده از نوع آلبالوی وحشی بوده که یکی از درختان مفید جنگل جهت نگهداری، جلوگیری از فرسایش خاک و سیلاب می باشد.
طبق بند د ماده ۱۰ قانون شکار و صید، از بین بردن رستنی ها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته کنی و تعلیف غیر مجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق ممنوع می باشد.