پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران:
هوشنگ ضیایی کارشناس ارشد محیط زیست گفت: ۷۰ درصد علل نابودی حیات وحش کشور مربوط به شکار بی رویه بوده و تنها ۳۰ درصد آن به تخریب زیستگاه ها بازمیگردد.

هوشنگ ضیایی در گفت وگو با ایسنا افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون تفنگ در دست مردم است که بلای جان حیات وحش کشور شده است.


این استاد دانشگاه ادامه داد: تعداد زیاد اسلحه در دست مردم به دلیل سیاستهای غلطی بوده که دولت در چند سال گذشته به اجرا درآورده است. به عنوان مثال چند سال پیش دولت اعلام کرد که به تمام اسلحه های بدون مجوز، جواز میدهد که در اثر آن میلیونها اسلحه وارد کشور شد و حتی بر اساس آنچه که من شنیده ام کارخانه های اسلحه سازی ترکیه در آن زمان برای پاسخگویی به نیاز بازار ایران، شبانه روزی اسلحه تولید می کرده اند.


وی ادامه داد: متاسفانه بر اثر این سیاست بسیاری از افرادی که اصلا شکارچی نبودند هم صاحب تفنگ شده و بدون در نظر گرفتن مسائل حرفه ای شکار مانند فصل و نوع حیوان به هر جنبنده ای شلیک کردند.

این کارشناس ارشد محیط زیست گفت: تعداد حیات وحش کشور به گونه ای کاهش پیدا کرده که اکنون صدای کبک که پرنده بومی ایران بوده و تا چند سال پیش به راحتی در همه جا دیده میشد، شنیده نمیشود.

ضیایی با بیان اینکه باید از افراد شایسته برای حفاظت از مناطق استفاده کرد، ابراز عقیده کرد: متاسفانه گارد حفاظت محیط زیست بعضا دیگر قدرت اجرایی سابق را نداشته و روحیه حفاظت از محیط زیست را ندارند در صورتی که در گذشته طبیعت گردان و علاقه مندان به طبیعت برای محیط بانی استخدام میشدند.
این استاد دانشگاه افزود: علاوه بر آن در حالی که تعداد شکارچیها در کشور بسیار زیاد شده، جمعیت محیط بانان ما، هم اندازه جمعیتی است که در زمان قبل از انقلاب بوده است.

سازمان محیط زیست برای دادن مجوز شکار تحت فشار است


وی اظهار کرد: در عین حال سازمان حفاظت محیط زیست برای دادن مجوز شکار تحت فشار بوده و حتی در داخل خود سازمان نیز افرادی مدیران را در تنگنا میگذارند.

این کارشناس ارشد محیط زیست افزود: در این بین بر روی مدیران استانی فشار بیشتری وجود داشته و اگر مدیری از صدور پروانه شکار امتناع کند، کار او را دلیل بی عرضه گی اش میدانند و این فشارها تا اندازه ای افزایش مییابد که او مجبور به صدور مجوز میشود.