این دلقک هم نوعی اسلاریس هست فقط با رنگ بندی متفاوت
توی آکواریوم هم تکثیر شده
شرایط نگهداریش هم مثل اسلاریس معمولی هست