نلسون ورگارا، مرد 42 ساله ای در شهر سانتیاگوی شیلی است که با دیدن فیلم کارتونی 101 سگ خالدار اقدام به جمع آوری سگ های خالدار و نگهداری از آنها کرده که رقم این سگ ها به 42 عدد رسیده است.