پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: بر اساس دستور العمل صادره از معاونت محترم طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، صدور پروانه انتفاعی زنده گیری سهره طلایی با تور در اداره حفاظت محیط زیست کرج آغاز گردیده است.
مهندس حکیمی اظهارداشت: فصل مجاز شکار و مدت اعتبار پروانه از تاریخ صدور تا پایان بهمن ماه بوده و روزهای مجاز برای شکار روزهای دوشنبه و سه شنبه تعیین گردیده است.

حکیمی افزود: بهای پروانه شکار دویست و سی هزار ریال می باشد.
حکیمی تصریح کرد: متقاضیان محترم پس از دریافت پروانه شکار می بایست به نکات زیر توجه نمایند:


۱- تعداد مجاز زنده گیری در هر سفر ۱۵ قطعه تعیین گردیده است.
۲- پروانه صادره فقط درمحدوده شکارگاه های آزاد استان صادر کننده پروانه (برابر تقسیمات کشوری) دارای اعتبار میباشد.
۳- دارنده پروانه موظف است تعداد پرندگان شکار شده در هر مسافرت و همچنین در مجموع فصل را به اداره محیط زیست مربوطه اعلام نماید.

مهندس حکیمی افزود: همچنین براساس دستور العمل صادره از معاونت محترم طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ، پروانه انتفاعی باتور صرفا جهت شکار سار و گنجشک در اداره حفاظت محیط زیست کرج صادر میگردد.

فصل مجاز شکار و مدت اعتبار پروانه از تاریخ صدور تا پایان بهمن ماه می باشد و روزهای مجاز برای شکار سه روز آخر هفته یعنی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تعیین گردیده است.
حکیمی افزود: بهای پروانه شکار یک میلیون و دویست هزار ریال می باشد.
حکیمی تصریح کرد متقاضیان محترم پس از دریافت پروانه شکار می بایست به نکات زیر توجه نمایند:


۱- تعداد مجاز شکار روزانه ۷۰ قطعه میباشد.
۲- پروانه صادره فقط درمحدوده شکارگاه های آزاد استان صادر کننده پروانه (برابر تقسیمات کشوری) دارای اعتبار میباشد.
۳- حمل و فروش پرندگان شکار شده به صورت زنده ممنوع می باشد.
۴- شکارچیان گنجشک تنها مجاز به صید دو گونه گنجشک خانگی و گنجشک سینه سیاه هستند و صید سایر گونه ها ممنوع و مشمول ضرر و زیان خواهد بود.
۵- دارنده پروانه موظف است تعداد پرندگان شکار شده در هر مسافرت و همچنین در مجموع فصل را به اداره محیط زیست مربوطه اعلام نماید.