برای پرنده ای که هر سال، شش ماه را بدون فرود آمدن در آسمان میگذراند، لحظه ای هم به خواب نمیرود و از پلانکتونهای هوا تغذیه میکند؛ بادخورک واقعا اسم بامسمایی است.

از دوران قدیم مشهور بود که بادخورکها بخش اعظم زندگی خود را در آسمان میگذرانند، اما هیچ کس آن را ثابت نکرده بود. اکنون، نتیجه مطالعه جدیدی نشان میدهد که حداقل بخشی از این گفته حقیقت دارد: بادخورکهای آلپ بیش از شش ماه را به طور مداوم در هوا سپری میکنند.

این پرندگان حتی پس از مهاجرت طولانی خود به شمال آفریقا که به دنبال پایان فصل جوجه گذاری در اروپا انجام میشود، برای استراحت کردن فرود نمی آیند. فلیکس لیچتی از موسسه پرنده شناسی سوئیس میگوید: «تا کنون، فعالیت تحرکی که این قدر طول بکشد تنها برای حیواناتی که در آب زندگی میکنند گزارش شده بود.»به گزارش نیوساینتیست،
لیچتی و گروهش در محل تخمگذاری بادخورکهای آلپی در سوئیس، واقعه نگارهایی (Logger) 1.5 گرمی را به سه قطعه از این پرندگان متصل کردند. این وقایع نگارها شتاب و موقعیت جغرافیایی بادخورکها را ثبت میکرد. اندازه گیریها نشان میدهد که برای حدود 200 روز، هر سه این پرندگان طی مهاجرت به آفریقا و گذراندن زمستان در این قاره در هوا باقی مانده اند.
به گفته لیچتی، پیش از این محققان اظهار داشته بودند که بادخورکهای معمولی تازه متولد شده پیش از آنکه برای تخمگذاری روی زمین فرود آیند، سه سال را در آسمان میگذرانند؛ اما هیچ کس تا کنون این مساله را ثابت نکرده بود.

واقعا شگفت آور است!

«شگفت آور است، واقعا شگفت آور است.» این جمله ای است که کارستن اگوانگ از موسسه منابع طبیعی گرینلند، در واکنش به یافته لیچتی و گروهش میگوید.

وی ادامه میدهد: «ما می دانستیم که بادخورکها زمان زیادی را در هوا شناور می مانند، اما 200 روز واقعا تکان دهنده است.»به عقیده لیچتی، این پرندگان برای زنده ماندن از پلانکتونهای موجود در هوا تغذیه میکنند و به احتمال فراوان در همان حال پرواز میخوابند.

وی میگوید: «فرض بر این است که این پرندگان تنها برای چند ثانیه میخوابند؛ و یا تنها از نیمی از مغز خود استفاده میکنند، در حالی که نیمه دیگر در حال استراحت است

اما گروهی از محققان نیز عقیده دارند که بادخورکها اصلا نمیخوابند. جری سیگل از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس میگوید: «گروه ما نشان داده است که دلفینها و نهنگهای قاتل میتوانند 90 روز بدون خوابیدن فعال بمانند؛ و در 150 روز ابتدای پس از تولد نیز خواب بسیار اندکی دارند.» وی همچنین به مطالعاتی استناد میکند که نشان میدهد آبچلیکها طی دوره تخمگذاری و جوجه کشی برای هفته های متوالی بیدار میمانند؛ و یا اینکه دلفین ها میتوانند بدون افت عملکرد خود به مدت 15 روز بیخوابی بکشند.

سیگل میگوید: «همه این مطالعات به ما میگوید زمانیکه حیوانات مجبور باشند برای بیدار ماندن سازش پیدا کنند، فرگشت این اجازه را به آنها میدهد. بنابراین، این ایده که بادخورکها به خواب نیاز دارند و بنابراین حیواناتی «خواب پر» هستند، به نظر من نادرست است.»

منبع:خبر انلاین