اکینودوروس پار ویفلوروس تروپیکاEchinodorus parviflorus tropica
خانواده: Alismataceae

قاره : آمریکای جنوبی

رشد : کند

ارتفاع : 5 15 سانت

پهنا : 12 20 سانت

تحمل سختی : سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5/5 8

دما : 21 28

نیازهای نوری : کم خیلی زیاد

نگهداری : معمولیاین گیاه زیبا به وسیله برگهای چکشی با یک نوک تیز کوچک شناخته میشود . اندازه آنها بستگی به شدت نور دارد و در نورهای ضعیف یک گیاه کاملا کوچک است . در گروه های کوچک این گیاه به بهترین حالت به نظر می رسد . پسوند نام گرمسیری ( Tropica ) این گیاه را در سال 1985 گیاه شناسان دانمارکی به آن داده اند .منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا