این ماهی ها رو محقیقن تایوانی با میلیون ها دلار هزینه تونستن به وجود بیارن
به این شکل که ژن خاصی رو از نوعی عروس دریایی و نوعی مرجان استخراج میکنن و وارد بدن ماهی مولد میکنن
البته انجامش به راحتی گفتنش نیست