پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه مستقر در سرمحیط بانی انزها به نام آقایان حسین میرزا کریمی و مهدی قربانی سه نفر شکارچی غیرمجاز را در ارتفاعات دهگردان منطقه شکارممنوع کاوده دستگیر نمودند.

رضا کرمی رئیس اداره محیط زیست فیروزکوه گفت: از شکارچیان غیرمجاز لاشه یک راس قوچ وحشی حدودا ۶ ساله و یک قبضه اسلحه برنو کشف و ضبط و متخلفین تحویل مراجع قضایی گردیدند.]

منبع : پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران