سار صورتی


نام علمی : Sturnus Roseusنام انگلیسی: Rose Coloured Starling نام فارسی: سار صورتی

مشخصات ظاهری: این پرنده 21 سانتیمتر طول دارد از نظر شکل ظاهری و فتار ، شبیه سار، اما با منقار زرد و کوتاهتر است که اندکی خمیدگی در نیم نوک بالا دیده می شود(منقار سار بزگتر و راست تر است). پرنده ی بالغ سیاه و صورتی بوده و با سایر پرندگان اشتباه نمی شود. تارک بلندی دارد که در پس سر به حالت افتاده دیده می شود اما هنگام آواز خوانی بلند و تاج مانند می شود .

پرنده ی جوان (بدون تاج سر ) از جوجه های سار به واسطه ی ساختمان منقار زرد رنگ بی رنگی جلو چشم روتنه ی خاکستری- قهوه ای کمرنگ ، دمگاه سفید خاکستری و زیر تنه ی سفید چرکی اش متمایز می شود جوجه ی سار معمولی با پرهای قهوه ای تیره منقار مستقیم و سیاه و خط جلو چشم تیره دیده می شود. پرنده ای اجتماعی است، حتی در هنگام تولید مثل واغلب با سارها به خصوص در اطراف گله های گاو درحال تغذیه دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده شبیه سار است و هنگامی که به صورت گروهی در حال تغذیه است آوازش آهنگین تر از سارها همراه با ملودی ها مرکب و نوت های دلنشین تر شینده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق جوار کشتزارها و زمین های زراعیت، صخره های مرتفع و مناطق شیبدار و کوهستان های مرتفع به سر برده و در سوراخ دیوارها و شکاف سنگ ها یا لابلای توده های چوب به صورت گروهی تولید مثل می کند. د رایران تابستان ها فراوان و به صوتر مهاجر عبوری درهمه جا دیده می شود.حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حمایت شده است بنابر این، باید ممنوعیت صید و شکار آن همچنان حفظ شود.منبع:کويرها و بيابان هاي ايران