کلاغ گردن بور


نام علمی : Corvus Monedulaنام انگلیسی: Western Jackdaw نام فارسی: کلاغ گردن بور


مشخصات ظاهری: این پرنده 33 سانتیمتر طول دارد و از کلاغ های کوچک و سیاهرنگی است که پس سر و گردن و دو طرف صورتش خاکستری است و چشمان بی رنگ و حرکات سریع دارد. منقار و پاها سیاه است. در پرواز در مقایسه با سایر کلاغ ها،کوچکتر بال زدنش سریع تر ومنقارش کوتاهتر است. اغلب به صورت گروهی و همراه با کلاغ ابلق دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده بلند و خشک به صورت «کی- اک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در پارک ها واغلب درجوار مناطق مسکونی کشتزارها صخره های کوهستانی و ساختمان های قدیمی به سر برده و به صورت گروهی در کوههای فرسایش یافته شکاف سنگ ها، سوراخ درختان و گاهی نیز در سوراخ های داخل زمین تولید مثل می کند در ایران به طور کلی بومی و فراوان است و اخباری مبنی بر تولید مثل آن درکوه های شمال خراسان گزارش شده است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.


منبع:کويرها و بيابان هاي ايران