Angela Goodwin در سال 2011 کلبه ای جدید می خرد و متوجه می شود مورچه ها و موریانه ها در حال خراب کردن این خانه هستند،او پس از پیدا کردن 2 مورچه خوار هم صاحب 2 حیوان خانگی بامزه شد و هم از شر موریانه ها خلاص شد.