عکاس بریتانیایی به نام کریستوفر سوان عکس هایی از دلفین ها در حال همکاری جهت شکار تهیه کرده است. در این تصاویر روش هوشمندانه شکار دلفین ها به نمایش در آمده است. در این روش دلفین ها گرداگرد دسته ای از ماهی ها میچرخند و با ترساندن آنها باعث تجمعشان در بالای سطح آب میگردند.

در این لحظه دلفین ها یکی یکی به این تجمع نزدیک شده و براحتی از میان این دسته شکار خود را جدا می کنند. دلفین شکار کرده جای خود را به یکی از دلفین های دیگر که با چرخیدن زیر دسته ماهی ها آنها را اسیر کرده اند عوض کرده تا همه بتوانند از این سفره بهره ببرند. در این ضیافت دریایی کوسه ها و مرغان دریایی هم شرکت دارند و بی بهره نمی مانند.