دیده بان حقوق حیوانات
: یک کارشناس ارشد محیط زیست از انقراض ۹۰ درصد از ماهیان دریای خزر خبر داد.

هوشنگ ضیائی در گفت وگو با ایسنا افزود: بر اثر نابودی جنگلهای خزری و فرسایش خاک بسیاری از رودخانه هایی که در گذشته محل تخم ریزی ماهیها بودند خشک یا گل آلود شدند که بر اثر آن سالانه میلیونها ماهیها ازبین رفت.

وی ادامه داد: متاسفانه اکنون مشاهده میکنیم به دلیل نابودی جنگلها خاکی که برای تولید هر سانتیمتر از آن ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون سال زمان احتیاج دارد به راحتی شسته شده و جای آن را سنگ میگیرد، از سویی در مناطق شمالی کشور وقوع سیل افزایش یافته و خسارات بسیاری را به وجود آورده است.
این استاد دانشگاه گفت: اکنون بسیاری از شرکتهای بزرگ از جنگلهای شمالی بهره برداری کرده و غنای گیاهی و جانوری را از بین برده اند.

در حالی که جنگلهای شمال باقی مانده جنگلهای تاریخی هیرکانی بوده و بسیاری از گونه های نادر گیاهی جهان را در خود جای داده اند.
وی ادامه داد: بی توجهی به جنگلهای شمال و تنوع گیاهی منحصر فردش در حالیست که اگر ساعتها بر فراز جنگلهای روسیه و یا امریکا که به شدت محافظت میشوند پرواز کنید تنها گونه های محدودی مانند صنوبر و کاج مشاهده خواهید کرد.