بسطامی از افزایش 57 واحدی شاخص نسبت به روز گذشته و شرایط ناسالم برای تمامی افراد جامعه خبر داد.

بسطامی درگفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران عنوان کرد، شاخص کیفیت صبح امروز عدد168 بود که در حال حاضر با رسیدن شاخص به
170 متاسفانه در شرایط ناسالم برای تمامی افراد جامعه هستیم.

وی ادامه داد: بنا به پیش بینی سازمان هواشناسی، تا پایان روز چهارشنبه با افزایش گرد و غبار همین روند ادامه خواهد داشت.

بسطامی به شهروندان تهرانی توصیه کرد از انجام فعالیت شدید بدنی در هوای آزاد برای حفظ سلامتی خود جدا خود داری کنند.